Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin. Existuje 20 různých aminokyselin. Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin