APD

APD je kontinuální automatizovaná peritoneální dialýza. Dialýza se provádí v noci pomocí zařízení (cycleru), které samo v pravidelných cyklech plní dialyzačním roztokem a následně vyprazdňuje břišní dutinu. Peritoneální membrána zde slouží jako filtr.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin