BMI - body mass index

Index tělesné hmotnosti (BMI) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. BMI je nejčastěji používaným ukazatelem, vzcházejícím z poměrů výšky a hmotnosti.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin