Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Čo je chronická choroba obličiek?

Chronická choroba obličiek vzniká poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré naruší ich správnu funkciu. Častou príčinou sú zápaly glomerulov  – cievnych klbiek (glomerulonefritidy) a obličkových kalichov (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pri chronickej obličkovej nedostatočnosti je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku  ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek pri inom ochorení. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek je závislá na povahe ochorenia spôsobujúceho zhoršovanie funkcie obličiek. Finálne štádium zlyhania obličiek sa tak môže rozvíjať aj niekoľko rokov, alebo len niekoľko mesiacov.

Obecne platí, že funkčné jednotky obličiek – nefróny, nie sú schopné obnovy. Sú teda buď aktívne, alebo celkom nefunkčné. Vďaka veľkému počtu nefrónov majú obličky pomerne vysokú funkčnú rezervu. Telo sa tak dokáže vyrovnať so stratou jednej obličky aj so značnou akumuláciou odpadových látok.

Štádia chronického ochorenie obličiek

Podľa stupňa zníženia glomerulárnej filtrácie (GFR) rozdeľujeme chronické ochorenie obličiek do piatich stupňov (podľa odporučených postupov NKF-KDOQI [1]). Štádium 1 (GFR < 90 ml/min/1,73 m2) je najčasnejším, zatiaľ čo štádium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73 m2) predstavuje pokročilé zlyhanie obličiek. Toto štádium sa tiež nazýva terminálne zlyhanie funkcieobličiek (end-stage kidney disease – ESKD alebo end-stage renal disease -ESRD). V tomto prípade je funkčných menej ako 15% tkaniva obličiek a pre prežitie je potrebné zahájiť dialýzu.

Stádia chronického onemocnění ledvin dle NKF-KDOQI[1]

[1] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39 (Suppl 1): 1-222. http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm (datum poslední návštěvy 30.03.2010)

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek