Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Čo znamená renálna funkcia? Čo to je GFR?

Zdravotnícky personál môže pri popise funkcie vašich obličiek hovoriť o renálnej funkcii. Pokiaľ máte zdravé obidve obličky, vaša renálna funkcia je 100%. To je viac, ako skutočne potrebujete. Niektorí ľudia sa narodia len s jednou obličkou a i tak sú schopní žiť normálny život. Mnoho ľudí daruje obličku na transplantáciu členovi rodiny alebo priateľovi a majú i naďalej relatívne normálnu funkciu obličiek. Malé úbytky funkcie obličiek nemusí nutne pôsobiť problémy.

Mnoho ľudí so zníženou funkciou obličiek má chorobu obličiek, ktorá sa zhoršuje v priebehu času. Vážne zdravotné problémy sa objavujú, keď sa funkcia obličiek zníži pod 25%. Ak klesne pod 15-10%, nezaobíde sa pacient  bez náhrady obličiek – dialýzy alebo transplantácie.

Obvykle používaným meradlom funkcie obličiek je glomerulárna filtrácia (GFR). GFR vyjadruje, koľko mililitrov krvi sú obličky schopné prefiltrovať za jednu minútu. Fyziologická hodnota je 90 ml/min alebo viac. Často je možné sa stretnúť s hodnotami GFR v jednotkách ml/min/1,73 m2. Technicky vzaté je GFR vyjadrená vo vzťahu k povrchu tela, ktorý priemerne činí 1,73 m2. Pokiaľ je vaše GFR príliš nízke, vaše obličky nemusia byť schopné odstrániť dostatok odpadových látok a nadbytočnú vodu z krvi. GFR je možno merať množstvom kreatinínu v krvi. Kreatinín je odpadová látka, tvorená pri fyziologickom odbúravaní svalových buniek, hladina koreluje s funkciou obličiek.

Koncentrácia kreatinínu v krvnom sére začne v priebehu ochorenia narastať s oneskorením – až pri znížení funkcie obličiek (GFR) pod 50 %.

GFR je používané na určenie štádia chronického ochorenia obličiek.

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek