Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Diagnóza ochorenia obličiek: Ako môj lekár rozpozná ochorenie obličiek?

Človek s ochorením obličiek nemusí javiť žiadne príznaky choroby, aj tak môže lekár rozpoznať ochorenie na základe bežných rozborov krvi a moču. Tieto rozbory sú jediným spôsobom, ako rozpoznať chronické ochorenie obličiek (CKD).

Americká organizácia pre ochorenie obličiek (The National Kidney Foundation) odporúča pre stanovenie rizika ochorenia obličiek tri jednoduché testy [1]:

  • Meranie krvného tlaku
  • Kontrola moču na prítomnosť celkového množstva bielkoviny alebo albumínu
    Zdravé obličky obvykle vylučujú močom len veľmi malé množstvo bielkovín. Poškodené obličky môžu mať zníženú schopnosť odlíšiť krvnú bielkovinu od odpadových látok. Preto je prítomnosť albumínu (jeden z krvných proteínov) v moči ukazovateľom poškodenia obličiek. Malé množstvo albumínu v moči (od 30 do 300 mg albumínu v moči zozbierané za 24 hodín) je označované ako mikroalbuminúria. Znamená to, že došlo k nejakému poškodeniu obličiek. So zhoršovaním funkcie obličiek množstvo albumínu a ďalších proteínov v moči stúpa (viacej ako 300 mg albumínu v moči za 24 hodín). Tento stav označujeme ako proteinúria. 
  • Určenie glomerulárnej filtrácie (GFR) na základe koncentrácie sérového kreatinínu
    Glomerulárna filtrácia (GFR) je meradlom funkcie obličiek. Pokiaľ je vaše GFR veľmi nízke, môže to znamenať, že obličky nie sú schopné vylučovať dostatok odpadových látok a prebytočnú vodu z vašej krvi. GFR môže byť určené rutinným meraním koncentrácie kreatinínu v krvi. Kreatinín je odpadový produkt zo zanikajúcich svalových buniek. Množstvo kreatinínu koreluje s funkciou obličiek.

V laboratóriu vašu krv otestujú, aby zistili aké množstvo (koľko miligramov) kreatinínu je v jednom litri krvi (mg/dl). Koncentrácie kreatinínu v krvi sa môžu líšiť, každé laboratórium má svoje rozsahy pre hodnotenie normálnej koncentrácie. Fyziologické rozsahy hladiny kreatinínu sa pohybujú medzi 70–110 μmol/l pre mužov a  60–100 μmol/l pre ženy.

Pokiaľ je váš kreatinín len mierne zvýšený nad túto úroveň, tak sa pravdepodobne nebudete cítiť chorý, ale toto zvýšenie ukazuje, že vaše obličky nepracujú na plný výkon.

 Sérové koncentrácie kreatinínu sú premenlivé a môžu byť ovplyvnené rôznymi parametrami (napr. diétou). Za účelom presnejšieho určenia funkcie obličiek existujú vzorce pre výpočet GFR. Tieto vzorce počítajú s pacientovými koncentráciami kreatinínu, váhou, vekom, pohlavím a rasou.

Diagnostika ochorení spôsobujúcich CKD

Pokiaľ bude u Vás rozpoznané chronické ochorenie obličiek, váš lekár bude hľadať chorobu, ktorá viedla k CKD. Toto je dôležité, pretože liečba príčiny môže pomôcť spomaliť postup chronického ochorenie obličiek. Existuje mnoho rôznych techník a postupov, ktoré môžu byť použité – napríklad zobrazovacie techniky (ultrazvuk, počítačová tomografia (CT)) a niekoľko rôznych druhov vyšetrení krvi. V niektorých prípadoch môže byť nutné vykonať biopsiu, teda vybratie malého kúska tkaniva obličky pre vyšetrenie pod mikroskopom.

[1] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39 (Suppl 1): 1-222. http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm (datum poslední návštěvy 30.03.2010)

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek