Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Glomerulonefritída môže spôsobovať chronickú chorobu obličiek (CKD)

Glomerulonefritída je ochorenie obličiek, pri ktorom sa zapália a zjazvia klbká krvných vlásočníc glomerulov, čo spôsobuje pomalú stratu ich schopnosti odstraňovať odpadové látky a nadbytočnú vodu z krvi. Táto kategória v sebe zahŕňa viacej typov ochorenia obličiek. Glomerulonefritída môže viesť k chronickému ochoreniu obličiek.

Prítomnosť bielkovín a/alebo krvi  v moči je často prvým príznakom glomerulonefritídy. Vysoké hladiny bielkovín môžu pomaly zhoršovať funkciu obličiek. Liečba sa zameriava na spomalenie priebehu ochorenia a prevenciu možných komplikácií.

Váš lekár v spolupráci s vami stanoví primeraný plán liečby, ktorý môže zahŕňať prísnu kontrolu krvného tlaku a úpravu diéty, alebo aj dialýzu.

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek