Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Polycystické ochorenie obličiek – príklad dedičných a vrodených ochorení obličiek

Niektoré choroby obličiek sú zapríčinené dedičnými faktormi. Napríklad polycystická choroba obličiek (PKD) je geneticky podmienené ochorenie, u ktorého vzniká v obličkách veľa cýst. Cysty môžu pomaly nahradiť veľkú časť tkaniva obličiek, čo vedie k znížení funkcie obličiek a následne k ich zlyhaniu.

Niektoré problémy s obličkami môžu začať ešte pred narodením, ako napríklad vzácne, geneticky podmienené polycystické ochorenie obličiek, pri ktorom dochádza k defektnému vývoju nefrónov (základná funkčná jednotka obličiek). Príznaky detskej choroby obličiek sa môžu líšiť. Dieťa môže neobvykle pomaly rásť, môže často zvracať alebo môže trpieť bolesťami chrbta nebo bokov. Niektoré ochorenia obličiek o sebe nemusia dávať vedieť po mesiace až roky.

Ak má vaše dieťa ochorenie obličiek, mal by to váš detský lekár odhaliť počas pravidelnej preventívnej prehliadky. Dbajte na to, aby vaše dieťa pravidelne navštevovalo lekára. Prvý príznak ochorenia obličiek môže byť vysoký krvný tlak, nízky počet červených krviniek (anémia), alebo tiež výskyt bielkoviny alebo krvi v moči. Ak lekár zistí niektorý z vymenovaných problémov, môže naordinovať ďalšie vyšetrenia vrátane ďalšieho rozboru krvi, moču a zobrazovacie vyšetrenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať biopsiu – odobratie malého kúska tkaniva obličiek za účelom vyšetrenia pod mikroskopom.

Niektoré dedičné ochorenia obličiek môžu zostať neobjavené až do dospelosti. Najčastejšia forma PKD bola skôr nazývaná „adultná PKD„, pretože príznaky vysokého krvného tlaku a zlyhania obličiek sa väčšinou objavia až vo veku dvadsať alebo tridsať rokov. S pokrokom v technológii zobrazovacích metód získali lekári nástroj, ako diagnostikovať cysty u detí a adolescentoch ešte pred tým, ako sa prejavia prvé príznaky.

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek