Informační ledvina

Nalaďte sa
Chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek je spôsobené poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša ich správnu funkciu. Častými príčinami sú zápaly glomerulov - cievnych klubov (glomerulonefritída) a obličkových kalichov (pyelonefritída), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pre chronickú renálnu insuficienciu je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek iným ochorením. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek závisí od povahy základného ochorenia. Konečné štádium zlyhania obličiek sa tak môže vyvinúť v priebehu niekoľkých rokov alebo dokonca len niekoľkých mesiacov.

Príčiny a rizikové faktory chronické choroby obličiek (CKD)

Väčšina ochorení obličiek poškodzuje nefróny a spôsobuje stratu ich filtračných schopností. K poškodeniu nefrónov môže dôjsť niekedy veľmi rýchlo, napríklad v dôsledku vonkajšieho poranenia alebo otravy. Väčšina chorôb postihujúcich obličky však ničí nefróny pomaly a bez výrazných prejavov (chronické ochorenia obličiek). Poškodenie tak môže byť evidentné až v horizonte niekoľko rokov. Väčšina ochorení obličiek zasahuje obidve obličky súčasne.

Najčastejšie príčiny (alebo rizikové faktory) chronického ochorenia obličiek sú:

  • cukrovka (diabetes mellitus)
  • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
  • zápaly glomerulov (glomerulonefritidy) alebo obličkových panvičiek (pyelonefritída),
  • dedičné choroby, ako napríklad ochorenie polycystických obličiek

Pokiaľ sa vo vašej rodine vyskytli nejaké problémy s obličkami, máte i vy zvýšené riziko pre toto ochorenie a je potrebné, aby ste venoval/a zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu a informoval/a sa u svojho lekára o možnostiach prevencie. 

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek