Polycystická choroba ledvin - příklad dědičných a vrozených onemocnění ledvin

Některé choroby ledvin jsou zapříčiněny dědičnými faktory. Například polycystická choroba ledvin (PKD) je geneticky podmíněné onemocnění, u kterého vzniká v ledvině mnoho cyst. Cysty mohou pomalu nahrazovat velkou část tkáně ledvin, což vede ke snížení funkce ledvin a následně k jejich selhání.


Obr: Polycystická choroba ledvin (zdroj: Wikipedie)

Některé problémy s ledvinami mohou začít ještě před narozením, jako například vzácná, geneticky podmíněná polycystická choroba ledvin, při které dochází k defektnímu vývoji nefronů (základní funkční jednotka ledvin). Příznaky dětské choroby ledvin se mohou lišit. Dítě může neobvykle pomalu růst, může často zvracet nebo může trpět bolestí zad nebo boků. Některá onemocnění ledvin o sobě nemusí dávat vědět po měsíce až roky.

Pokud má vaše dítě nemocné ledviny, měl by to váš dětský lékař odhalit během pravidelné preventivní prohlídky. Dbejte na to, aby vaše dítě navštěvovalo lékaře pravidelně. První příznak choroby ledvin může být vysoký krevní tlak, nízký počet červených krvinek (anémie), nebo také bílkovina či krev v moči. Pokud lékař objeví některý ze jmenovaných problémů, může ordinovat další vyšetření včetně dalších rozboru krve, moči a zobrazovací vyšetření. V některých případech může být nutné provést biopsii - odebrání malého kousku tkáně ledviny za účelem vyšetření pod mikroskopem.

Některá dědičná onemocnění ledvin mohou zůstat neobjevena až do dospělosti. Nejčastější forma PKD byla dříve nazývána "adultní PKD", protože příznaky vysokého krevního tlaku a selhání ledvin se většinou objeví až ve věku dvaceti nebo třiceti let. S pokrokem v technologii zobrazovacích metod získali lékaři nástroj, jak diagnostikovat cysty u dětí a adolescentů před tím, než se projeví první příznaky.

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin