Příčiny a rizikové faktory u chronického onemocnění ledvin (CKD)

Většina onemocnění ledvin poškozuje nefrony a způsobuje ztrátu jejich filtrační schopnosti. K poškození nefronů může dojít někdy velice rychle, například v důsledku vnějšího poranění nebo otravy. Většina chorob postihujících ledviny však ničí nefrony pomalu a bez výrazných projevů (chronické onemocnění ledvin). Poškození tak může být patrné až v horizontu několika let. Většina onemocnění ledvin zasahuje obě ledviny zároveň.


Obr: Cukrovka, vysoký krevní tlak, zánět glomerulů a polycystické ledviny jsou nejčastější příčinou chronického onemocnění ledvin.

Nejčastější příčiny (nebo rizikové faktory) chronického onemocnění ledvin jsou:

Pokud se ve vaší rodině vyskytly nějaké problémy s ledvinami, máte i vy zvýšené riziko pro toto onemocnění a je potřeba, abyste věnoval/a zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu a informoval/a se u svého lékaře o možnostech prevence.

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin