Dědičné faktory

Dědičnost je proces, ve kterém potomek (buňka nebo organismus) získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu. Dědičné poruchy jsou způsobeny změnami v genech a přenáší se z rodičů na potomky. Vlastnosti přenášené do další generace nemusí být zcela totožné s vlastnostmi rodiče.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin