Informační ledvina

Nalaďte sa
Diétne opatrenia

Ak trpíte chronickým ochorením obličiek (CKD), dodržiavanie správnej diéty je nevyhnutnou súčasťou vášho liečebného plánu. V závislosti od závažnosti vášho ochorenia sa odporúčaná diéta môže časom meniť. Najmä v pokročilejších štádiách ochorenia, keď rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) naďalej klesá, je potrebné upraviť množstvo bielkovín, kalórií a ďalších živín (napríklad minerálov a vitamínov) v strave tak, aby vyhovovali meniacim sa potrebám vášho tela.

Sledovanie stavu výživy pri pacientoch s chronickým ochorením obličiek

Stav výživy pacienta s chronickým ochorením obličiek by mal byť pravidelne kontrolovaný. Dôležité je to najmä v neskorších fázach chronického ochorenia (v predialyzačnej fáze 4-5 a pri dialýze), kedy sa riziko proteínovej a energetickej podvýživy a tekutinového preťaženia zvyšuje.

Nástroje na sledovanie stavu výživy

Sami môžete sledovať napríklad svoju telesnú hmotnosť a tzv. body mass index (BMI). Výpovedná hodnota o stave výživy je pri týchto ukazovateľoch obmedzená, pretože neposkytujú informácie o zložení vašich telesných tkanív. Ak napríklad zadržiavate v tele nadbytok tekutín, vaša telesná hmotnosť a BMI sa zvýši, ale zároveň môžete trpieť podvýživou a úbytkom svalovej hmoty. Preto sú telesná hmotnosť a BMI len základné, ľahko vykonateľné  merania, ktoré poskytujú približný pohľad na stav výživy. Pri dialýze je denné váženie nevyhnutné pre monitorovanie množstva tekutín vo vašom tele.

Pravidelná kontrola telesnej hmotnosti vypovedá o stave výživy a môže pomôcť odhaliť preťaženie tekutinami.

Ak chcete získať presnejšie informácie o tom, ak ste na tom s výživou, váš lekár môže vykonať niektoré ďalšie merania:

  • Subjektívne globálne hodnotenie (SGA): Toto hodnotení obsahuje dotazník a niekoľko klinických skúšok. Výsledkom môže byť A (dobre živený), B (mierne podvyživený) alebo C (ťažko podvyživený).
  • Antropometria: Antropometrické screeningové metódy pre posúdenie tukov a svalovej hmoty zahŕňajú meranie hrúbky štyroch kožných rias, meranie stredného obvodu paže a meranie stredného obvodu svalstva ramena.
  • Normalizovaný proteínový ekvivalent vylúčeného dusíka (nPNA): Meria rovnováhu medzi príjmom a výdajom dusíka (dusíkovú bilanciu) a poskytuje informáciu o príjme bielkovín v potrave.
  • Laboratórne hodnoty ako je koncentrácia krvných bielkovín albumínu, prealbumínu alebo cholesterolu v krvi, ktoré poskytujú informácie o obsahu bielkovín a tukov vo vašom tele.
  • Technické vyšetrovanie ako je bioimpedancia (BIA) alebo duálna röntgenová absorpciometria (DEXA), ktoré poskytujú presné informácie o zložení vášho tela (množstvo tuku, kostí, svalov, vody).

Zdroje:

  • Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P et al.: EBPG Guideline on Nutrition. Nephrol Dial Transplant 2007; 22 (Suppl 2): ii45–ii87 
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/suppl_2/ii45 (last visited 20.04.2010)

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek