Informační ledvina

Nalaďte sa
Dohoda o používaní stránok www.oblickovadieta.sk

  1. Používaním, tzn. vstupom na internetové stránky www.oblickovadieta.sk, uzatvárate Dohodu o používaní stránok (ďalej len „dohoda“) so spoločnosťou Fresenius Kabi, a.s. (ďalej len Fresenius Kabi), so sídlom Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4. Za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne používaním týchto internetových stránok vám či tretej osobe v dôsledku porušenia tejto dohody nenesie Fresenius Kabi zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť nárokujúcej strane škodu v plnom rozsahu a výške. Spoločnosť Fresenius Kabi nenesie žiadnu zodpovednosť za zlé použitie či zlú interpretáciu tu prezentovaných informácií. 
  2. Obsahom stránok sú informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Obsahom stránok sú najmä odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom patria ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a zriaďovateľovi databáze podľa zákona. 
  3. Vaše dotazy a pripomienky, ktoré vznesiete a zadáte prostredníctvom týchto stránok, nie sú s ohľadom na charakter stránok považované za dôverné a zriaďovateľ má právo ich publikovať a nakladať s nimi podľa svojho uváženia. 
  4. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšene od nereklamného obsahu stránok a sú plne v súlade so zákonom 138/2002 Sb. o regulácii reklamy v platnom znení. 
  5. Internetové stránky obsahujú i odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť Fresenius Kabi v žiadnom rozsahu neručí za obsah takto odkazovaných stránok. 
  6. Spoločnosť Fresenius Kabi si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu stránok a k zmenám ich používania bude vždy pripojený dátum zmeny. 
  7. Celý obsah stránok, rovnako ako aj grafický návrh a informačný systém, je zastrešený spoločnosťou Fresenius Kabi, ktorá ako jediná ručí za správnosť a relevantnosť poskytovaných informácií. Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako informační zdroj. V žiadnom prípade nenahradzujú lekársku či inú odbornou starostlivosť ! 
  8. Súčasťou internetových stránok www.oblickovadieta.sk je i Poradňa odborníka. Poradňa v žiadnom prípade nenahradzuje lekársku starostlivosť, skôr slúži ako alternatívny a nezáväzný zdroj informácií. Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať okrem použitia Poradne aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšia diagnostikovať a pomôcť. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví používateľa či tretích osôb vyplývajúcich z použitia Poradne. 
  9. Dotazy posielané do Poradne slúžia tiež ako informačný zdroj pre používateľov s rovnakými problémami. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať všetky dotazy adresované lekárom prostredníctvom Poradne. Prevádzkovateľ preto žiada používateľov, aby v dotazoch poskytovali len také informácie, ktoré môžu byť verejné, vyvarovali sa najmä informácií, ktoré by mohli konkretizovať osobu, ktorá požaduje informáciu. Prosbám o nezverejňovanie dotazu nemôže teda prevádzkovateľ internetových stránok vyhovieť.
  10. Spoločnosť Fresenius Kabi si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. 

30.10.2016, Fresenius Kabi

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek