Poradna

Dotaz

Dotaz od: Jiří

Mám onemocnění ledvin, glomerulopatie, dvakrát jsem měl hladinu kreatininu přes 400. Co mám dělat a co mi hrozí

Pravděpodobně se již funkce Vašich ledvin zhoršila do stádia 5, kdy je již nutné uvažovat o náhradě funkce ledvin a pro jednu z možností se rozhodnout. V úvahu přichází

- hemodialýza neboli krevní dialýza, nejčastěji využívaná možnost

- peritoneální neboli břišní dialýza, která umožňuje pokračovat v dosavadním způsobu života bez větších omezení

- transplantace ledviny, což je nejlepší možnost léčby 

- a tzv. konzervativní léčba - tj. snaha o co nejdelší udržení Vaší stávající ledvinné funkce.

Často se např. začíná konzervativní léčbou, která umožní oddálit náhradu funkce ledvin. Po vyčerpání jejích možností se přechází na dialýzu nebo transplantaci.

Promluvte tedy se svým nefrologem, zeptejte se ho, jak odhaduje pravděpodobnost selhání Vašich ledvin, a domluvte se na postupu v případě dalšího zhoršení. V každém případě se informujte na to, co můžete učinit sám pro oddálení konečného selhání ledvin. Jednou z možností je nízkobílkovinná dieta, která je vhodná pro široké spektrum pacientů. Pokud ji Váš nefrolog shledá jako vhodnou i pro Vás, mohla by Vám umožnit například získat čas k přípravě na transplantaci nebo pokud tato nebude možná, tak se co nejlépe připravit na jinou možnost náhrady ledvinné funkce. 

 

 

« Zpět do poradny

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin