Elektrolyt

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, vedoucí elektrický proud a vznikající obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. Například roztok chloridu sodného se skládá z volných iontů sodíku (Na +) a volných chloridových iontů (Cl-), rozpuštěných ve vodě. Mezi elektrolyty patří sodík, draslík, chlor, vápník a fosfor.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin