Hormon

Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) k jiné. Hormony jsou produkovány v tělech všech mnohobuněčných včetně rostlin, mohou v nich tak řídit průběh a vzájemnou koordinaci reakcí v organismu. Od enzymů se odlišují také tím, že působí jen na žijící buňky.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin