Konečné (terminální) stádium onemocnění ledvin (ESRD, ESKD)

Konečné stádium onemocnění ledvin je pátá (nejpokročilejší) fáze chronického onemocnění ledvin. V tomto případě je funkční méně než 15% ledvinné tkáně a pro přežití je nutné zahájit dialýzu. ESRD je doprovázeno řadou dlouhodobých komplikací, jako jsou renální anémie, kardiovaskulární problémy, onemocnění kostí, ztráta chuti k jídlu, podvýživa. Termíny ESRD(end-stage renal disease) a ESKD (end-stage kidney disease) jsou používány jako synonyma.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin