Kyselina

Za kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty, což dělá tekutinu kyselou. Vodný roztok kyseliny má hodnotu pH nižší než 7.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin