Lipid

Obecně sem patří každý tuk, olej, vosk, nebo jakýkoliv derivát těchto materiálů, rozpustný v organických sloučeninách, jako např. alkohol, a nerozpustný ve vodě.
Konkrétně se jedná o tuky a tuku podobné materiály, které se spolu se sacharidy a bílkovinami tvoří hlavní strukturální podstatu živé buňky.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin