Informační ledvina

Nalaďte sa
O nás

Webové stránky www.oblickovadieta.sk sú iniciatívou spoločnosti Fresenius Kabi. Ich zámerom je poskytnúť komplexné a vysoko kvalitné informácie o nutričnej starostlivosti pri chronickom ochorení obličiek, ako aj základné informácie o tomto ochorení.

Informácie publikované na týchto webových stránkach sú určené najmä pacientom, ktorí trpia chronickým ochorením obličiek a ich príbuzným. Stránky obsahujú tiež rady, ako môžu sami pacienti prostredníctvom nutričných zmien prispieť k liečbe tohto ochorenia.

Obsah stránok má len doplniť, a nie nahradiť komunikáciu medzi pacientom a lekárom. Pacienti by sa mali vždy najskôr poradiť so svojím lekárom, či nutričné zmeny sú vhodné v ich konkrétnom prípade a kontaktovať lekára v prípade akejkoľvek zmeny.

Odborný obsah na tejto webovej stránke bude aktualizovaný každý druhý rok. Avšak, ďalšie aktualizácie môžu byť vykonané kedykoľvek v prípade nových informácií či ich zmien.

Odborný text bol prevzatý zo stránok www.diet-in-chronic-kidney-disease.com, pre ktoré ich vytvorila Dr. Anja Markant, špecialistka na výživu, ktorá sa zaoberá špeciálne proteínovou diétou. Dr. Markant pracuje pre Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Tato webová stránka je financovaná spoločnosťou Fresenius Kabi a nezískava žiadne finančné prostriedky z reklamy či obchodného obsahu.  Spoločnosť Fresenius Kabi obchoduje s liekmi obsahujúcimi ketoaminokyseliny určenými pre nízkoproteínovú výživu. Spoločnosť sa zameriava na liečbu a starostlivosť o kriticky a chronicky chorých pacientov (ambulantných aj hospitalizovaných) tým, že poskytuje intravenózne podávané lieky, infúzne terapie, klinické výživy a súvisiace zdravotné prostriedky.

Viac informácií o Fresenius Kabi

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek