Osteitis fibrosa

Osteitis fibrosa je onemocnění kostí, kdy je vápník nahrazeny zjizvenou (fibrózní) tkání. Toto onemocnění je způsobeno hyperparatyreózou (viz hyperparatyreóza).

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin