Protein (bílkovina)

V bílkovinách (řetězcích aminokyselin) jsou aminokyseliny vzájemně vázány aminoskupinami a karboxylovými skupinami s amidovou vazbou, která se v případě bílkovin nazývá peptidová vazba. Bílkoviny jsou podstatou všech živých organismů a podílejí se prakticky na všech procesech v buňkách. Různé druhy bílkovin mohou působit jako enzymy, hormony, membránové bílkoviny, antigeny, faktory srážlivosti krve nebo strukturální bílkoviny.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin