Novinky

Zistite možnosti liečby

  • Správnou diétou v kombinácii s vhodnými doplnkami stravy môžete dialýzu oddialiť úplne, alebo o niekoľko rokov.

    Zistite viac
  • Dialýza je typ liečby, ktorá nahradzuje činnosť obličiek, ktoré prestali vykonávať príslušné funkcie. Čistí krv od odpadových látok, vody a od nadbytočných solí, ktoré sa v nej nahromadia kvôli poruche funkcie tohoto orgánu. Dialýza funkciu obličiek iba nahradzuje, ale žiadnym spôsobom nelieči.

    Zistite viac
  • Transplantácia obličiek je chirurgický zákrok, pri ktorom je človeku s nefunkčnými obličkami voperovaná oblička nová, ktorá plne nahradzuje všetky funkcie pôvodných obličiek.

    Zistite viac

Naozaj máte všetky informácie?

Pýtajte sa predovšetkým sami seba, či máte všetky potrebné informácie.

Ak nemáte dostatok informácií, pýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára alebo využite našu poradňu .

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek