Aminokyselina

Aminokyseliny sú stavebné kamene bielkovín. Existuje 20 rôznych aminokyselín. Aminokyselina (často skrátene ako AK alebo AMK) je v chémii obecne akákoľvek molekula obsahujúca karboxylovou (-COOH) a aminovú (-NH2) funkčnú skupinu. V biochémii sa väčšinou týmto termínom rozumejú len alfa-aminokyseliny, tj. také, v ktorých sú obidve skupiny naviazané na rovnakom uhlíkovom atóme.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek