Artérioskleróza

Artérioskleróza je obecný termín popisujúci akékoľvek tvrdnutie (a stratu elasticity) v stredných alebo veľkých tepnách. Spôsobuje horší prietok krvi tkanivami a tým i ich zásobovanie kyslíkom.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek