Body Mass Index (BMI) kalkulátor

BMI je okrem príjmu stravy a váhového úbytku/prírastku najčastejšie využívaným diagnostickým nástrojom pre hodnotenie stavu výživy. BMI je definovaný ako podiel telesnej váhy a druhej mocniny telesnej výšky v metroch, takže určuje pomer medzi váhou a výškou. 

Spočítajte si BMI

Prosíme zadajte svoju  výšku a hmotnosť , napr. 62,3 kg a 166 cm.

kg
cm

Na interpretáciu hodnoty BMI použite tabuľku nižšie

BMI = telesná hmotnosť (kg) / telesná výška2 (m)

Vyhodnotenie

Ukazovateľ BMI rozlišuje váhové kategórie s podváhou, normálnou váhou, nadváhou a obezitou. Nasledujúca tabuľka ukazuje medzinárodné dohodnutú klasifikáciu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

BMI klasifikácia podľa WHO [1]

Vedeli ste, že?

Ukazovateľ BMI nerozlišuje hmotnosť svalov a tuku. Niektorí športovci s vysokým podielom svalovej hmoty by preto podľa BMI boli kvalifikovaní ako "s nadváhou" alebo "obézni", aj keď majú minimum tuku.

Vedeli ste, že?

Hemodialyzovaný pacienti s BMI 23 a vyšším sú vystavení nižšiemu riziku morbidity a mortality. Čím viacej BMI klesá (smerom k podvýžive), tým vyššie je riziko úmrtia na ochorenie srdca a ciev.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek