Chronické ochorenie obličiek

Chronické ochorenie obličiek (CHRI, CKD) je charakterizované postupnou stratou funkcie obličiek ako dôsledok ochorenie obličiek alebo poškodenia obličiek pri systémovom ochorení organizmu. K  poškodeniu obličiek dochádza často dlhodobo bez zjavných symptómov, ktoré by chorému spôsobili závažné zdravotné problémy. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek