Čo je chronické ochorenie obličiek?

Chronické ochorenie obličiek vzniká poškodením obličiek akýmkoľvek ochorením, ktoré naruší ich správnu funkciu. Častou príčinou sú zápaly glomerulov  - cievnych klbiek (glomerulonefritidy) a obličkových kalichov (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krvný tlak (hypertenzia) alebo cukrovka (diabetes mellitus).

Pri chronickej obličkovej nedostatočnosti je typická postupná strata funkcie obličiek v dôsledku  ochorenia obličiek alebo poškodenia obličiek pri inom ochorení. Rýchlosť zhoršovania funkcie obličiek je závislá na povahe ochorenia spôsobujúceho zhoršovanie funkcie obličiek. Finálne štádium zlyhania obličiek sa tak môže rozvíjať aj niekoľko rokov, alebo len niekoľko mesiacov.

Obecne platí, že funkčné jednotky obličiek - nefróny, nie sú schopné obnovy. Sú teda buď aktívne, alebo celkom nefunkčné. Vďaka veľkému počtu nefrónov majú obličky pomerne vysokú funkčnú rezervu. Telo sa tak dokáže vyrovnať so stratou jednej obličky aj so značnou akumuláciou odpadových látok.

Štádia chronického ochorenie obličiek

Podľa stupňa zníženia glomerulárnej filtrácie (GFR) rozdeľujeme chronické ochorenie obličiek do piatich stupňov (podľa odporučených postupov NKF-KDOQI [1]). Štádium 1 (GFR < 90 ml/min/1,73 m2) je najčasnejším, zatiaľ čo štádium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73 m2) predstavuje pokročilé zlyhanie obličiek. Toto štádium sa tiež nazýva terminálne zlyhanie funkcieobličiek (end-stage kidney disease - ESKD alebo end-stage renal disease -ESRD). V tomto prípade je funkčných menej ako 15% tkaniva obličiek a pre prežitie je potrebné zahájiť dialýzu.

 

 
Stádia chronického onemocnění ledvin dle NKF-KDOQI[1]

[1] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39 (Suppl 1): 1-222. http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm (datum poslední návštěvy 30.03.2010)

Vedeli ste, že?

Diabetes a vysoký krvný tlak spôsobujú okolo 70% prípadov zlyhania obličiek.

Vedeli ste, že?

Ischemická choroba srdca je hlavnou príčinou úmrtia pacientov s chronickým ochorením obličiek.

Vedeli ste, že?

Približne jedna tretina ľudí s diabetom ochorie tiež chronickým ochorením obličiek.

Vedeli ste, že?

Vysoký krvný tlak je príčinou a súčasne i komplikáciou chronického ochorenia obličiek, pretože poškodené obličky majú nižšiu schopnosť pomáhať v kontrole krvného tlaku.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek