Ako obličky fungujú? Čo to je nefrón?

Každá oblička obsahuje približne jeden milión funkčných jednotiek nazývaných nefróny. Každý nefrón sa skladá z glomerulu, čo je klbko malých krvných ciev (glomerulárne kapiláry) obklopené puzdrom (Bowmanovo puzdro). Nefróny sú umiestnené v kôre obličiek.

 
Nefrón - miesto, kde sa tvorí moč (obr.)

Prietok krvi obličkami je veľmi vysoký preto, aby sa všetky nazhromaždené odpadové látky vylúčili z tela. Každú minútu prejde obličkami približne 1 liter krvi, čo znamená, že za deň prefiltrujú zhruba 1,500 litrov krvi. Krv sa do obličiek dostáva vetvami renálnej tepny, ktorá sa delí na mnoho malých krvných ciev. Nakoniec krv prechádza glomerulárnymi kapilárami.

Glomerulárne kapiláry fungujú ako filter. Vďaka tlaku, ktorý vytvára krv pretekajúca kapilárami, sú látky ako voda, soli, sacharidy a odpadové látky vytlačované do priestoru Bowmanovho puzdra. Tato zmes sa nazýva primárny moč. Primárny moč prechádza ďalej cez tubulus, ktorý je obklopený sieťou krvných ciev. Pri prechode tubulom je väčšina komponentov primárneho moču  absorbovaná späť v závislosti na potrebách tela. Z približne 150 litrov primárneho moču vyfiltrovaného cez glomerulárne kapiláry sú počas dňa vylúčené len 1 nebo 2 litre moču.

Moč, ktorý zostal v tubule, je zhromažďovaný zberným kanálikom a prepravený do obličkových  kalichov. Odtiaľ sa moč dostáva do obličkovej panvičky a pokračuje močovodom do močového mechúra, kde sa skladuje. Močovou trubicou je moč vylučovaná von z tela.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek