Glomerulonefritída môže spôsobovať chronické ochorenie obličiek (CKD)

Glomerulonefritída je ochorenie obličiek, pri ktorom sa zapália a zjazvia klbká krvných vlásočníc glomerulov, čo spôsobuje pomalú stratu ich schopnosti odstraňovať odpadové látky a nadbytočnú vodu z krvi. Táto kategória v sebe zahŕňa viacej typov ochorenia obličiek. 

Glomerulonefritída môže viesť k chronickému ochoreniu obličiek.


Obr: Krv v moči môže byť príznakom glomerulonefritídy.

Prítomnosť bielkovín a/alebo krvi  v moči je často prvým príznakom glomerulonefritídy. Vysoké hladiny bielkovín môžu pomaly zhoršovať funkciu obličiek. Liečba sa zameriava na spomalenie priebehu ochorenia a prevenciu možných komplikácií.

Váš lekár v spolupráci s vami stanoví primeraný plán liečby, ktorý môže zahŕňať prísnu kontrolu krvného tlaku a úpravu diéty, alebo aj dialýzu.

 

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek