Polycystické ochorenie obličiek - príklad dedičných a vrodených ochorení obličiek

Niektoré choroby obličiek sú zapríčinené dedičnými faktormi. Napríklad polycystická choroba obličiek (PKD) je geneticky podmienené ochorenie, u ktorého vzniká v obličkách veľa cýst. Cysty môžu pomaly nahradiť veľkú časť tkaniva obličiek, čo vedie k znížení funkcie obličiek a následne k ich zlyhaniu.


Obr: Polycystická choroba obličiek (zdroj: Wikipédia)

Niektoré problémy s obličkami môžu začať ešte pred narodením, ako napríklad vzácne, geneticky podmienené polycystické ochorenie obličiek, pri ktorom dochádza k defektnému vývoju nefrónov (základná funkčná jednotka obličiek). Príznaky detskej choroby obličiek sa môžu líšiť. Dieťa môže neobvykle pomaly rásť, môže často zvracať alebo môže trpieť bolesťami chrbta nebo bokov. Niektoré ochorenia obličiek o sebe nemusia dávať vedieť po mesiace až roky.

Ak má vaše dieťa ochorenie obličiek, mal by to váš detský lekár odhaliť počas pravidelnej preventívnej prehliadky. Dbajte na to, aby vaše dieťa pravidelne navštevovalo lekára. Prvý príznak ochorenia obličiek môže byť vysoký krvný tlak, nízky počet červených krviniek (anémia), alebo tiež výskyt bielkoviny alebo krvi v moči. Ak lekár zistí niektorý z vymenovaných problémov, môže naordinovať ďalšie vyšetrenia vrátane ďalšieho rozboru krvi, moču a zobrazovacie vyšetrenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať biopsiu - odobratie malého kúska tkaniva obličiek za účelom vyšetrenia pod mikroskopom.

Niektoré dedičné ochorenia obličiek môžu zostať neobjavené až do dospelosti. Najčastejšia forma PKD bola skôr nazývaná "adultná PKD", pretože príznaky vysokého krvného tlaku a zlyhania obličiek sa väčšinou objavia až vo veku dvadsať alebo tridsať rokov. S pokrokom v technológii zobrazovacích metód získali lekári nástroj, ako diagnostikovať cysty u detí a adolescentoch ešte pred tým, ako sa prejavia prvé príznaky.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek