Príčiny a rizikové faktory pri chronickom ochorení obličiek (CKD)

Väčšina ochorení obličiek poškodzuje nefróny a spôsobuje stratu ich filtračných schopností. K poškodeniu nefrónov môže dôjsť niekedy veľmi rýchlo, napríklad v dôsledku vonkajšieho poranenia alebo otravy. Väčšina chorôb postihujúcich obličky však ničí nefróny pomaly a bez výrazných prejavov (chronické ochorenia obličiek). Poškodenie tak môže byť evidentné až v horizonte niekoľko rokov. Väčšina ochorení obličiek zasahuje obidve obličky súčasne.


Obr: Cukrovka, vysoký krvný tlak, zápal glomerulov a polycystické obličky sú najčastejšími príčinami chronického ochorenia obličiek.

Najčastejšie príčiny (alebo rizikové faktory) chronického ochorenia obličiek sú:

 

Pokiaľ sa vo vašej rodine vyskytli nejaké problémy s obličkami, máte i vy zvýšené riziko pre toto ochorenie a je potrebné, aby ste venoval/a zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu a informoval/a sa u svojho lekára o možnostiach prevencie. 

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek