Vysoký krvný tlak (hypertenzia) môže viesť k chronickému ochoreniu obličiek (CKD).

Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí proti stenám ciev pri pumpovaní krvi srdcom. Ak tento tlak veľmi stúpne, môžeme tento stav označiť za vysoký krvný tlak alebo hypertenziu. Normálny krvný tlak je nižší než 120/80 mmHg.


Obr: Čo vám povie váš krvný tlak

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) môže postupom času poškodiť tiež malé krvné cievy v obličkách Poškodené cievy nemôžu plniť svoju filtračnú funkciu tak, ako je potrebné. Preto môže hypertenzia byť príčinou vzniku chronického ochorenia obličiek.


Obr: Vysoký krvný tlak nie je len častou príčinou, ale tiež dôsledkom chronického ochorenia obličiek.

Ako mať vysoký krvný tlak pod kontrolou?

Hypertenziu je možné efektívne liečiť liekmi na kontrolu tlaku, ktoré vám môže predpísať váš lekár. Lieky ako napríklad ACE inhibítory (ACEi) a blokátory angiotenzínových receptorov sú schopné tlak efektívne korigovať. A nie len to, bolo preukázané, že chránia obličky  lepšie ako iné lieky, znižujúce tlak na podobnú úroveň.

Existujú tiež účinné režimové opatrenia, vďaka ktorým môže pacient sám významne zlepšiť svoj stav:

 • zníženie telesnej váhy
 • pravidelné cvičenie (trikrát do týždňa, 30 minút)
 • zníženie príjmu alkoholu
 • zníženie príjmu sodíka (soli)
 • obmedziť/ prestať s fajčením

Ak trpíte chronickým ochorením obličiek, je kontrola vášho krvného tlaku (< 130/80 mmHg) ešte dôležitejšia, ako kedykoľvek inokedy.


Obr: Klasifikácia hypertenzie podľa doporučených postupov pre kontrolu arteriálnej hypertenzie [1]

Rizikové faktory pre vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak sa môže rozvinúť u kohokoľvek, existujú však situácie(faktory), ktoré toto riziko zvyšujú:

 • nadváha/obezita
 • nedostatočná fyzická aktivita
 • nadbytok sodíka/soli v prijímanej strave
 • vysoký príjem alkoholu
 • fajčenie
 • diabetes alebo CKD

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek