Cievny prístup

Cievny (hemodialyzačný) prístup je umelo vytvorený prístup do krvného obehu pred zahájením dialýzy. Je to miesto, kde je umiestnená ihla alebo katéter do krvnej cievy. U pacientov na peritoneálnej dialýze je to miesto, kde je katéter umiestnený v brušnej stene. Niekedy býva týmto termínom označovaný i samotný katéter.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek