Cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka), je súhrnný názov pre skupinu chronických ochorení, ktoré sa prejavujú poruchou metabolizmu sacharidov. Rozlišujú sa dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, ktoré vznikajú dôsledkom absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu. Pri diabete typu 1 slinivka produkuje málo alebo žiadny inzulín; pri diabete typu 2 je telo odolné voči účinkom svojho inzulínu.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek