Cycler

Cycler je prístroj, ktorý pri peritoneální dialýze napúšťa a vypúšťa dialyzačnú kvapalinu do alebo z brušnej dutiny. Používa sa pri automatickej peritoneálnej dialýze (APD).
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek