Darca orgánu

Darca orgánu je osoba, od ktorej je prijatý orgán k transplantácii.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek