Deciliter (dl)

Jednotka objemu rovnajúca sa 0,1 l alebo 100 ml

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek