Dedičnosť

Dedičnosť je proces, v ktorom potomok (bunka alebo organizmus) získava vlastnosti alebo predispozície k vlastnostiam rodičovské bunky alebo organizmu. Dedičné poruchy sú spôsobené zmenami v génoch a prenášajú sa z rodičov na potomkov. Vlastnosti prenášané do ďalšej generácie nemusia byť celkom totožné s vlastnosťami rodiča.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek