Degradácia

Degradácia znamená odbúravanie alebo rozklad chemickej zlúčeniny na menej zložitú prostredníctvom odštiepenia jednej alebo viacej skupín.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek