Diabetická nefropatia

 
Diabetická nefropatia je chronické ochorenie obličiek, ktoré je spôsobené vplyvom dlhodobo zvýšené glykémie (hyperglykémia) pri diabete. Diabetická nefropatia spočíva v morfologickej zmene obličkových glomerulov a môže viesť k poklesu funkcie obličiek a až k ich zlyhaniu. Liečba diabetickej nefropatie je zložitá, avšak priebeh je možné spomaliť dobrou kompenzáciou diabetu, absenciou dlhodobej hyperglykémie a znížením krvného tlaku.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek