Dialyzát

Dialyzát je tekutina, ktorá opúšťa dialyzátor (pri hemodialýze) alebo brušnú dutinu (pri peritoneálnej dialýze) po vykonaní dialýzy. Dialyzát obsahuje odpadové látky, ktoré boli vyčistené a sú odvedené z krvi pacienta.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek