Elektrolyt

Elektrolyty sú roztoky alebo taveniny, vedúce elektrický prúd a vznikajú obvykle rozpustením iontových zlúčenín v polárnych rozpúšťadlách. Napríklad roztok chloridu sodného sa skladá z voľných iontov sodíka (Na +) a voľných chloridových iontov (Cl-), rozpustených vo vode. Medzi elektrolyty patria sodík, draslík, chlór, vápnik a fosfor.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek