Energia

Energia je fyzikálna veličina, ktorá býva charakterizovaná ako schopnosť hmoty (látky alebo poľa) konať prácu.  Energia získaná z potravy je, rovnako ako iné formy energie, vyjadrená v kalóriách a jouloch a je v tele prerozdelená na vykonanie rôznych fyzikálnych a chemických zmien. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek