Funkčná rezerva

V kontexte orgánovej funkcie značí „veľkú funkčnú rezervu" stav, kedy v prípade poškodenia orgánu je k dispozícii dostatočná funkčná kapacita, ktorá môže (do určitej miery) zabrániť strate funkcie tohto orgánu. 
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek