Gastrointestinálny trakt

Gastrointestinálny (GIT) alebo tráviaci trakt je sústava orgánov, ktorými je potrava prijímaná a štepená, aby sa získala energia a živiny.  Zostávajúce odpady sú tráviacim traktom vylúčené z tela.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek