Glomerulus

Glomerulus je klbko rozvetvených vlásočníc vnútri každého obličkového (renálneho) telieska. Dochádza v ňom k prvým fázam filtrácie krvi a tvorbe primárneho moču. Glomerulus je obklopený Bowmannovým váčkom a spoločne tvoria obličkové teliesko, teda prvá časť každého nefrónu. Každá oblička obsahuje asi jeden milión glomerulov. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek