Hemoglobín

Hemoglobín je bielkovina v červených krvinkách, ktorej funkcia je transport kyslíka v tele. Abnormality v hodnotách hemoglobínu znamenajú porušenie rovnováhy v množstve červených krviniek. Ako nízke, tak aj vysoké hodnoty môžu indikovať chorobné stavy. Normálna hladina hemoglobínu v krvi sa mení s nadmorskou výškou a pohybuje sa medzi 13,8 - 17,2 g / dl u mužov a  12,1-15,1 g / dl u žien.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek