Hyperparatyreóza

Hyperparatyreoidizmus je ochorenie spôsobené vysokými hladinami parathormónu (PTH) v krvi, ktoré vznikajú ako dôsledok hyperaktivity príštitných teliesok.  Parathormón reguluje hladinu vápnika a fosfátov a pomáha udržovať ich úroveň. Trvalé zvýšenie hladiny PTH je škodlivé pre kosti (viď. osteoporóza, parathórmon).

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek